Підземні води Чернігівської області

Територія Чернігівської області розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Вона лежить в межах Поліської біокліматичної зони і належить до зони надмірного зволоження. Поєднання таких сприятливих географічних, кліматичних, геологічних і гідрогеологічних умов території області обумовили формування тут значних ресурсів підземних вод.

За ресурсами підземних вод (8326,700 тис. м3/добу) Чернігівська область посідає перше місце в Україні. Родовища підземних вод Чернігівщини пов’язані з водоносними горизонтами у четвертинних, неогенових, палеогенових, верхньо- та нижньокрейдових осадових відкладах.

Водночас область характеризується вкрай низьким рівнем розвіданості прогнозних запасів підземних вод – близько 7%, а освоєність  експлуатаційних запасів підземних вод Чернігівської області становить  менше 10%.

Для централізованого водопостачання м. Чернігова  використовуються підземні води в палеогенових і верхньо- та нижньокрейдових осадових відкладах. Природною гідрогеохімічною особливістю цих вод є підвищений порівняно з нормою вміст заліза (як палеогенового, так і крейдового водоносних горизонтів) та марганцю (палеогеновий водоносний горизонт), що обумовлює необхідність відповідної водопідготовки перед подаванням споживачам.

Є на території Чернігівщини  і родовища мінеральних вод.  Це мінеральні столові води  без специфічних компонентів та властивостей малої мінералізації (1-5 г/дм), приурочені до середньоюрських відкладів. Родовища розміщені у м.Мена і смт Березна.

Варто зауважити, при таких величезних ресурсах підземних вод на території області впродовж останнього часу виникали проблеми з питною водою. Вони стосувалися якості і кількості води першого від поверхні водоносного горизонту, що  використовується у сільській місцевості для індивідуального водопостачання за допомогою колодязів. Упродовж 2020  маловодного року у кількох населених пунктах спостерігалося значне зниження рівня у колодязях. Такі проблеми разом з повсюдним забрудненням ґрунтових вод у межах агроландшафтів нітратами вимагають вжиття термінових заходів, спрямованих на забезпечення населення водою з захищених джерел. Об’єднаним територіальним громадам варто звернути увагу на ці питання. Найбільш перспективним у цьому сенсі видається освоєння повсюдно поширеного на території області водоносного горизонту у відкладах палеогену, який є захищеним від забруднення з поверхні, характеризується доброю якістю і значною кількістю води і залягає на глибинах, що дозволяють видобувати воду без надмірних витрат (до 150-200 м).