Геолого-економічна оцінка (ГЕО)

Геологоекономічна оцінка (ГЕО) запасів корисних копалин – це аналіз геологічного та техніко-економічного вивчення скупчень корисних копалин для оцінки (переоцінки) їхнього промислового значення.

«Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин» регламентує обов’язкове проведення ГЕО родовищ корисних копалин та періодичність (через кожні 5 років) переоцінок. Державній експертизі та геолого-економічній оцінці підлягають запаси корисних копалин усіх розвіданих родовищ (зокрема й техногенних), запаси, які додатково розвідано в процесі розроблення родовищ, а також запаси, що залишаються в надрах (у …

Надрокористування “під ключ”

Інститут Геології – єдине підприємство в Україні, яке займається комплексним супроводом надрокористування по всіх видах корисних копалин – енергетичних, рудних та нерудних та підземних вод.
   Вирішуємо задачі будь-якої складності.
   Працюємо з найсильнішою командою геологів, гідрогеологів і проектантів.
   Виготовляємо геологічну документацію найвищої якості та супроводжуємо до повного погодження “ПІД КЛЮЧ”!
   Проведемо вас від ідеї до діючого видобувного бізнесу!
Готові надати безкоштовну консультацію прямо зараз за телефонам  044 465-75-86  або 067 286-84-14

Регіональна та локальна оцінка нафтогазоносності надр;

Якісна оцінка перспектив нафтогазоносності надр – це комплекс досліджень, спрямованих на узагальнення результатів геологічного вивчення надр, з метою виявлення сприятливих для нафтогазонагромадження територій їхнього районування і диференціації за ступенем перспективності та вибору найоптимальніших напрямів пошуково-розвідувальних робіт.
Якісну оцінку перспектив нафтогазоносності здійснюють на основі всебічного аналізу комплексу встановлених для досліджуваного об’єкта критеріїв нафтогазоносності, вивчення їхньої просторової зміни і закономірностей поширення скупчень нафти і газу, а також вивчення геологічних, геофізичних геохімічних, гідрогеологічних, термобаричних та інших матеріалів у розрізі регіону виділяють можливі нафтогазоносні …

Паспорти свердловин

Послуги складання паспортів артезіанських свердловин

Після буріння свердловини на неї обов‘язково необхідно оформити складений за певною формою паспорт, без якого експлуатація свердловини неможлива.

Паспорт на артезіанські свердловини проходить відповідну реєстрацію у Державному реєстрі артезіанських свердловин. Державний облік здійснюється Держгеонадрами на підставі Постанови Кабміну України від 8 жовтня 2012 року №963.

Паспорт артезіанської свердловини містить інформацію про технічний стан свердловини, геологічні дані.

Послуги складання паспортів нафтогазових свердловин

Паспорти на реєстрацію до Державної служби геології та надр України подають підприємства, у яких …

Проекти зон санітарної охорони (ЗСО)

Зони санітарної охорони (ЗСО) організовуються на всіх водозаборах як з поверхневих, так і з підземних джерел, яка використовується для господарсько-питних потреб.

Основною метою ЗСО є охорона від забруднення джерел водопостачання, а також водопровідних споруд та навколишньої території (стаття 93 Водного кодексу України).

ЗСО організовується в складі трьох поясів: перший пояс (пояс суворого режиму) включає територію розташування водозаборів, майданчиків розташування всіх водопровідних споруд і водопідвідного каналу; другий і третій пояси (пояси обмежень) включають територію, призначену для охорони від забруднення джерел водопостачання.…

Надання консультацій

Спеціалісти Інституту Геології, які мають високу кваліфікацію та великий досвід роботи у видобувних підприємствах, наукових установах та центральних органах виконавчої влади готові надати надрокористувачам БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ по різних об’єктах надрокористування та всім видам корисних копалин щодо юридичних та геологічних та геолого-економічних аспектів.

+380444657587

+380672868414

geo@insgeo.com.ua

Геологічна оцінка перспективності ділянок надр

Якісна оцінка перспектив нафтогазоносності надр – це комплекс досліджень, спрямованих на узагальнення результатів геологічного вивчення надр, з метою виявлення сприятливих для нафтогазонагромадження територій їхнього районування і диференціації за ступенем перспективності та вибору найоптимальніших напрямів пошуково-розвідувальних робіт.

Якісну оцінку перспектив нафтогазоносності здійснюють на основі всебічного аналізу комплексу встановлених для досліджуваного об’єкта критеріїв нафтогазоносності, вивчення їхньої просторової зміни і закономірностей поширення скупчень нафти і газу, а також вивчення геологічних, геофізичних геохімічних, гідрогеологічних, термобаричних та інших матеріалів у розрізі регіону виділяють можливі нафтогазоносні …

Підготовка до перевірки Геоконтролю

З метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та використання надр Держгеонадра та її територіальні органи здійснюють державний геологічний контроль за роботою видобувних підприємств.

Проводяться планові та позапланові перевірки.

Періодичність проведення планових перевірок визначається з урахуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 №212 “Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів  державного нагляду (контролю)”.

Залежно від …

Проекти гірничих відводів

Гірничий відвід – частина надр, яка надається організації або підприємству для  промислової розробки вміщених в ній корисних копалин, а також для будівництва й експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі на континентальному шельфі та у включеній (морській) економічній зоні.

При наданні гірничих відводів вирішуються питання щодо правильності поділу родовищ корисних копалин на окремі гірничі відводи з метою запобігання залишенню поза гірничими відводами менш цінних ділянок родовищ та не придатних для самостійної розробки, дотримання вимог безпеки …

Моніторинг експл. запасів та видобутку підземних вод

Моніторинг експлуатаційних запасів та видобутку підземних вод – це фактично є ведення режимних спостережень на водозаборах підземних вод.

В спеціальному дозволі на користування надрами особливими умовами передбачається проведення режимних спостережень за водозабором та обов‘язкове надання даних до Держгеонадр України.

При веденні режимних спостережень ведеться контроль за обсягом водовідбору, хімічним станом підземних вод та їх рівнем, збереженням якості води та розрахунковим терміном експлуатації водозабору.

Інститут Геології надасть послуги з щоквартального проведення режимних спостережень за кількістю видобутку та якісним складом підземних вод …

Технологічні схеми (підземні води)

Технологічна схема – це проектний документ, який повинен забезпечити видобування та оптимальне використання підземних вод для питних або технічних цілей з урахуванням правил охорони надр і навколишнього природного середовища, а також безпечне ведення робіт з водовідбору.

У технологічній схемі наводяться інформативні дані про природні особливості формування водоносного горизонту, його існування в умовах впливу людської діяльності шляхом використання його ресурсів (запасів). Особлива увага приділяється отриманню правил експлуатації водоносного горизонту, розроблених на основі законодавства України та умов охорони надр, довкілля та праці …

Проекти розробки родовища

Робочий проект розробки родовища – це документ, який включає в собі проектування, будівництво і введення в експлуатацію родовищ корисних копалин. Він може складатись як для родовища загалом, так і для окремих покладів та об’єктів розробки.
Робочий проект розробки родовища виконується у відповідності до вимог Кодексу України «Про надра», Закону України «Про охорону праці», «Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом» та інших нормативних документів і Правил щодо питань техніки безпеки та охорони праці при відкритій розробці родовищ корисних …

Проекти дослідно-промислової розробки

Дослідно-промислова розробка родовищ (ДПР) корисних копалин є складовою частиною робіт з їх геологічного вивчення із використанням промислових засобів і технологічних схем вилучення і перероблення мінеральної сировини.  Вона  здійснюється  з метою уточнення окремих гірничо-геологічних,  технологічних та інших параметрів, необхідних для підрахунку запасів корисних копалин і обґрунтування вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини.

Проекти ДПР родовищ корисних копалин, що розвідуються, є складовою  частиною загального проекту геологорозвідувальних робіт (окрім проектів ДПР родовищ вуглеводнів, які складаються окремо) і складаються авторами загального  проекту із залученням, …

Технічні проекти на спорудження свердловин

ТЕХНІЧНИЙ ПРОЄКТ НА БУДІВНИЦТВО СВЕРДЛОВИНИ – основний документ, який складається при проєктуванні робіт з будівництва свердловин. Технічний проект містить усі дані, необхідні для складання кошторису на будівництво свердловини. Проєкт можна складати для групи свердловин – груповий технічний проєкт чи для однієї свердловини – індивідуальний технічний проєкт. Технічний проект на буріння свердловин складається спеціалізованими організаціями (інститутами) у відповідності із завданням на проєктування, яке видається власнику.

Технічний проект на будівництво свердловини охоплює такі обов’язкові розділи: орографія району; геологічна частина; промислово-геофізичні та дослідницькі …

Геологічні проекти на буріння

Пошуково-розвідувальне буріння проводиться для пошуку нових покладів корисних копалин та з метою підготовки запасів промислових категорій для складання проекту розробки покладу чи родовища. Пошуково-розвідувальне буріння проводиться на основі геологічного проекту пошуково-розвідувального буріння. Даний проект містить геологічну, технічну та економічну частини. В проекті на буріння свердловини висвітлюється методика пошуково-розвідувальних робіт, проектується місцеположення та проектні глибини свердловин та конструкція свердловин. Також в даному проекті висвітлюється комплекс геологічних, геофізичних та лабораторних досліджень, що будуть виконуватися на етапі будівництва свердловин. Також окремі розділи проекту …