Геолого-економічна оцінка (ГЕО)

Геологоекономічна оцінка (ГЕО) запасів корисних копалин – це аналіз геологічного та техніко-економічного вивчення скупчень корисних копалин для оцінки (переоцінки) їхнього промислового значення.

«Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин» регламентує обов’язкове проведення ГЕО родовищ корисних копалин та періодичність (через кожні 5 років) переоцінок. Державній експертизі та геолого-економічній оцінці підлягають запаси корисних копалин усіх розвіданих родовищ (зокрема й техногенних), запаси, які додатково розвідано в процесі розроблення родовищ, а також запаси, що залишаються в надрах (у разі ліквідації гірничодобувних підприємств).

Геолого-економічна оцінка ефективності промислового освоєння родовища виконується по кожному об’єкту надрокористування, для якого передбачається промислова розробка. При підготовці ГЕО аналізується і узагальнюється весь доступний матеріал, будується геологічна модель родовища. Також детально вивчаються техніко-економічні показники, пов‘язані з розробкою родовища – вартість робочої сили, матеріалів, обладнання, величини податків.

Проводять  детальну, попередню і початкову геолого-економічні оцінки.

Детальна геолого-економічна оцінка (ГЕО-1) – завершальні роботи на стадії геологічного вивчення родовища. За результатами детальної геолого-економічної оцінки визначається економічна ефективність виробничої діяльності видобувного підприємства. Підрахунок запасів здійснюється на  основі  розвіданих  запасів  корисних  копалин за високими категоріями виходячи від групи складності родовища. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) постійних кондицій складається на основі прямих розрахунків із застосуванням вимог чинного законодавства і є необхідним для прийняття рішення щодо промислової розробки родовища. При позитивному рішенні ДКЗ України матеріалів детальної геолого-економічної оцінки надрокористувач має право отримати спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування корисних копалин.

Попередня геолого-економічна  оцінка (ГЕО-2) – виконується при наявності спеціального дозволу на геологічне вивчення, як початкова стадія геологорозвідувальних робіт, або у разі наявності попередньо розвіданих  і  розвіданих  запасів  корисних копалин у межах площі, яка досліджується. ГЕО-2 необхідна для визначення доцільності  промислового  освоєння родовища (покладу) корисних копалин. На базі запасів, які пораховані при попередній геолого-економічній оцінці складається техніко-економічна доповідь (ТЕД) щодо доцільності проведення подальших геологорозвідувальних робіт. При позитивному рішенні ДКЗ України матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки надрокористувач має право отримати спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування за умови проведення детальних геологорозвідувальних робіт протягом певного часу.

Початкова геолого-економічна оцінка (ГЕО-3) – виконується для визначення  доцільності проведення пошуково-розвідувальних робіт на ділянках, перспективних щодо відкриття родовищ корисних копалин. ГЕО-3 здійснюється на основі попередньо розвіданих запасів та кількісної оцінки ресурсів корисних копалин. Оцінка можливості промислового освоєння передбачуваних родовищ корисних копалин обґрунтовується укрупненими техніко-економічними розрахунками на основі доведеної аналогії з відомими промисловими родовищами.

Розробка ГЕО це не лише вимога законодавства, але також є доцільною для внутрішнього використання у компанії, яка веде геологорозвідувальні або видобувні роботи, оскільки дозволяє точно визначити перспективність об’єкту в поточних економічних умовах, а при наявності у компанії кількох об’єктів – чітко визначити пріоритети на ближню перспективу. Наявність такого аналізу робить привабливішими об’єкти в очах потенційних інвесторів.

Геолого-економічна оцінка (ГЕО) за своєю сутністю є містком розуміння між геологами і надрокористувачами з одного боку та інвесторами з іншого. Правильно розроблене ГЕО дозволяє легко створити бізнес план розробки родовища і висвітлити відповіді на питання, які цікавлять інвесторів – обсяги коштів, які необхідно залучити, прибутковість об‘єкту, тривалість його роботи.

Інститут Геології готовий розробити Звіт з геолого-економічної оцінки (переоцінки) запасів корисних копалин на найвищому технічному рівні та найкоротші терміни.

 

У разі Вашої зацікавленості послугою наші фахівці готові надати безкоштовну консультацію та обговорити деталі:

+380444657587

+380672868414

geo@insgeo.com.ua