Геологія і корисні копалини Київщини

Територія Київської області розміщена в межах двох крупних геологічних структурних одиниць: Дніпровсько-Донецької западини та Українського щита і його схилів. Більша частина території області розташована в межах північно-східного схилу Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини, де докембрійські кристалічні породи перекриті потужною товщею палеозойських, мезозойських і кайнозойських осадових порід. Значно меншу її частину, південно-західну, займає Український щит. Для східного схилу Українського щита характерне неглибоке залягання кристалічних порід і невелика потужність осадової товщі.

Згідно з Державним балансом запасів корисних копалин України, на території Київської області обліковується близько 230 родовищ твердих корисних копалин та виявлено понад 200 проявів. Родовища та прояви представлені 20 видами корисних копалин.

На 69% мінерально-сировинна база Київської області складається з сировини для виробництва будівельних матеріалів, близько 13% – це паливно-енергетичні корисні копалини (торф), решта – це руди рідкісних металів, питні, технічні та мінеральні води.
Найбільше в Київській області розвинена сировинна база будівельних матеріалів – тут знаходиться більше 180 родовищ і 55 проявів корисних копалин, які застосовуються у будівництві. Серед них:

  • камінь облицювальний (1 родовище, розробляється),
  • камінь будівельний (23 родовища, з них 15 розробляються),
  • сировина керамзитова (3 родовища, не розробляються),
  • піски будівельні (46 родовищ, з них 22 розробляються).

Будівельні піски повністю забезпечують потреби Київщини і вивозяться у кілька областей України. Вони використовується для виробництва силікатної цегли, стінових блоків, бетону тощо.
На території області розвідано 111 родовищ цегельно-черепичної сировини, з яких розробляється лише трохи більше 10%. З цієї сировини виробляють цеглу для забезпечення потреб області. Строкаті глини мають добрі керамічні властивості і використовуються для виробництва черепиці, гончарних виробів і керамічної плитки.
Виявлено на Київщині 4 родовища кварцового піску для виробництва скла, але вони володіють незначними запасами і не розробляються.
На території Київської області розвідані 27 родовищ торфу із загальними запасами близько 107000 тис. тон, з них розробляється лише 3. Залежно від площі родовищ торфу, він використовується як добриво або як паливо.
Відомі в області два родовища сапропелю, одне з яких розробляється. Сапропель є цінним природним ресурсом органічної сировини для сучасного і перспективного використання в багатьох галузях народного господарства, зокрема в сільськогосподарському виробництві для різноманітних добрив, вітамінно-мінеральних підгодівель, у медицині і в якості хімічної сировини.

Крім родовищ, на території Київської області виявлено понад 200 проявів твердих корисних копалин, які представлені 15 видами – буре вугілля, фосфорити, рідкісні метали, бурштин і навіть алмази. Через недостатню вивченість або економічну недоцільність прояви не розробляються.

Таким чином, Київська область має перспективи нарощування мінерально-сировинної бази і можливості для забезпечення потреб економіки за рахунок власної мінеральної сировини. Інститут Геології – це висока кваліфікація як в геології, гідрогеології, геохімії, геофізиці так і в інших природничих науках. Також ми комплексно вирішуємо питання надрокористувачів. У разі зацікавленості, з переліком нащих послуг можна ознайомитись натиснувши