Оптимальний баланс поверхневих і підземних вод у питному водопостачанні

Основні принципи державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення сформульовані у Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (ст. 6) . Один з таких принципів вимагає «дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання». То що ж таке “оптимальний баланс”? На жаль, жодних роз’яснень чи уточнень ні в законі, ані в будь-яких підзаконних актах і методичних документах немає. Спробуємо з’ясувати, яким є співвідношення обсягів підземних і поверхневих вод у водопостачанні населення в Україні та у країнах Європейського Союзу.

Згідно з інформацією одного з керівних документів Спільної стратегії імплементації Європейської Комісії з Водної Рамкової директиви (2000/60/ЄС) – № 15 «Моніторинг підземних вод», відсоток підземних вод у структурі водопостачання населення у різних країнах суттєво різниться. Так, в Австрії та Данії частка підземних вод у водопостачанні населення становить 99%, в Угорщині – 96%, Ісландії та Швейцарії – 94 і 93% відповідно, в Італії 80%, у Німеччині 72%, у Франції 62%. У Греції та Португалії використовується однакова кількість підземних і поверхневих вод – 50/50. Є низка країн, де переважає частка поверхневих вод – це Великобританія (35% підземних вод), Іспанія (21%), Норвегія (13%).
Загалом число європейських країн, де в структурі водопостачання переважають підземні води, становить 65%. Визначається співвідношення постачання підземних і поверхневих вод низкою умов і чинників, головними з яких є ресурси природних вод – їхня кількість і якість, що обумовлюються геологічною будовою території, гідрогеологічними умовами, кліматом, рівнем антропогенного навантаження тощо.
В Україні частка підземних вод у водопостачанні населення становить менше 25%, причому в останні десятиріччя спостерігається стійка тенденція зменшення видобування підземних вод. Упродовж останніх 20 років видобуток підземних вод скоротився втричі.
Навіть у м.Києві, за даними сайту ПрАТ АК «Київводоканал», у 2018 році відсоток підземних вод у водопостачанні населення становив лише 9,5%, а у 2019 році ще менше – 8,6%. Наразі видобуток підземних вод у межах м.Києва складає близько 13% від їхніх затверджених експлуатаційних запасів, хоча ці запаси є достатніми для задоволення потреб киян на 100%.
Очевидно, використання для водопостачання поверхневих вод значно дешевше, але наскільки це безпечно і корисно? Поверхневі води є незахищеними від забруднення і можуть містити ті речовини, визначення яких не виконується в процесі лабораторного контролю якості. Вони потребують знезараження сполуками хлору перед подаванням споживачам. Підземні води є захищеними від поверхневого забруднення, вони очищуються природним шляхом, фільтруючись упродовж тисяч років через товщу порід.
Що ж можна вважати для нас оптимальним балансом використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання? В Україні є достатньо ресурсів підземних вод, хоча розподілені по території вони нерівномірно, тому, звичайно, зовсім відмовитися від використання поверхневих вод нереально і недоцільно. Щодо антропогенного навантаження, то воно в Україні досить значне – попри занепад багатьох галузей економіки, спостерігається стійке зростання сільськогосподарського виробництва. Це супроводжується постійним збільшенням застосування добрив і засобів хімізації, що не може не впливати на стан поверхневих вод. Абсолютно очевидним є те, що в межах територій зі значним антропогенним навантаженням доцільно використовувати більш захищені від поверхневого забруднення підземні води.
Отже, враховуючи наявність достатніх ресурсів підземних вод, з одного боку, і суттєве антропогенне навантаження, з іншого, можна дійти висновку, що для умов України оптимальним балансом використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання було б співвідношення цих вод у пропорції 50/50.
Послуги Інституту Геології це не лише повний документарний супровід надрокористування, але і глибока наукова експертиза в геології.
БЕЗКОШТОВНІ консультації за телефонами:
📞  (044)4657586
📞 (067)2868414
або на сторінці facebook  https://www.facebook.com/InsGeoUA