Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

З 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Цей Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, що передбачалась  Законом «Про екологічну експертизу», і який  в свою чергу, втратив чинність.

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.

Відповідно до вимог Закону суб’єкти господарювання повинні отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим до виконання.

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Оцінка впливу на довкілля необхідна при прийнятті рішення про «планову діяльність», а саме: будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище (перелік об’єктів, які потребують отримання Висновку визначено частинами 2 і 3 Статті 3 Закону). Даний перелік поділено на дві групи. До першої групи, в тому числі відносяться такі категорії виробництв: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; деякі категорії хімічного виробництва; будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо. Висновки щодо цих об’єктів буде видавати Мінприроди. Для об’єктів цієї категорії необхідно буде проводити оцінку транскордонного впливу.

До другої групи, в тому числі відносяться об’єкти: глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості тощо. Висновки з оцінки впливу на довкілля для об’єктів цієї групи будуть видавати місцеві територіальні органи.

Результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) потрібно подавати усім, хто бажає отримати  чи продовжити дозвіл на промислову розробку надр.

Внесення змін до дозволу на видобування корисних копалин здійснюється із зазначенням в особливих умовах спецдозволу умови щодо здійснення оцінки впливу на довкілля у випадках, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

 

Порядок отримання Висновку з ОВД (оцінки впливу на довкілля:

  • підготовка Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля за відповідною формою;
  • опублікування Оголошення в друкованих засобах масової інформації (не менше двох) і розміщення на дошках оголошень;
  • завантажити через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля всі необхідні документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля;
  • підготовка звіту з ОВД;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності суб’єкта господарювання.

Після завершення громадського обговорення, відповідний орган готує Висновок з оцінки впливу на довкілля.

Звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля подаються суб’єктом господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування для отримання рішення про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності.

 

У разі Вашої зацікавленості послугою наші фахівці готові надати безкоштовну консультацію та обговорити деталі:

0444657587

0672868414

geo@insgeo.com.ua