Перспективи видобутку торфу в Україні

Торф є однією з найбільш недооцінених корисних копалин в Україні. Видається дивним, що країна, яка постійно відчуває нестачу енергоносіїв, часто ігнорує цінний ресурс, який фактично лежить під ногами.
Торф на паливо, для виробництва добрив і грунтосумішей тривалий час видобувають у 23 країнах світу. Найбільші світові ресурси торфу зосереджені в Канаді, США та Росії, а найбільш крупними виробниками торф’яної продукції є Фінляндія, Канада, Німеччина, Ірландія, прибалтійські країни. Торф у світі видобувається уже протягом кількох сторіч, і спочатку він використовувався виключно як паливо. Цей напрям є перспективним і нині. Вартість 1 Гкал, отриманої від спалювання торфу, нижча, ніж у всіх інших видів палива, крім газу. Торф’яні брикети і пелети є найякіснішим паливом, що використовується для теплопостачання. Але більшість – до 70% добутого торфу нині йде на виробництво сільськогосподарської продукції – ґрунтосумішей і добрив. Крім того, торф переробляють і використовують у різних галузях – хімії, медицині, нафтопереробці, екології.

Видобуток і переробка торфу сьогодні є перспективними і високорентабельним (до 30-40% річних) видом бізнесу. Торф є також предметом імпорту, причому потреба в ньому неухильно зростає.

Найбільшими споживачами торфу є Японія, США, країни Європи і Ближнього Сходу та ін., в яких ведуться роботи з підвищення родючості ґрунтів і реалізуються екологічні програми. Торф цікавий ще й тим, що за умови дотримання технологій раціонального видобутку, відноситься до відновлюваних ресурсів.

На території України поклади торфу зосереджені переважно на Поліссі.

Площа торфових родовищ становить близько 1 млн га. Найбільші ресурси торфу зосереджені у Волинській, Рівненській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях, де розвідано більше 1000 родовищ. Для прикладу, у Волинській області зосереджені найбільші ресурси торфу України – 27,4%. Тут відомі 308 родовищ, з них розвіданих – 99, а розробляється лише 4. Близько 80% добутого в Україні торфу використовується як паливо і 20% – як добрива.
Отже, ресурсна база України дозволяє суттєво збільшити видобуток торфу для палива і виробництва органічних добрив. При цьому, звісно, обов’язково слід дотримуватися норм екологічного законодавства, адже часи, коли вважали, що всі болота повинні бути осушені, давно минули, і згідно з Рамсарською конвенцією, слід «зберігати і збалансовано використовувати водно-болотні екосистеми, цінні для біологічного різноманіття та забезпечення існування людини».
Інститут Геології – це висока кваліфікація в геології, гідрогеології, геохімії, геофізиці та в інших природничих науках. Також ми комплексно вирішуємо питання надрокористувачів. У разі зацікавленості ознайомтесь з переліком послуг.