Підземні води Київської області

Київська область розташована в межах двох гідрогеологічних регіонів – Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та Гідрогеологічної області Українського щита. У зв’язку з різними геологічними та гідрогеологічними умовами територія Київської області має нерівномірну забезпеченість підземними водами.
Найбільша кількість прогнозних ресурсів підземних вод зосереджена в північній і центральній частинах області, в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, найменша – на півдні, в межах Гідрогеологічної області Українського щита.

Родовища підземних вод Київщини пов’язані з водоносними горизонтами у четвертинно-неогенових, палеогенових, крейдових, юрських відкладах та з тріщинуватою зоною кристалічних порід докембрію.

Область характеризується високим рівнем розвіданості прогнозних запасів підземних вод – 45%. Прогнозні ресурси питних підземних вод Київської області (з містом Київ) складають 4215,300 тис. м3/добу. У Київській області (з містом Київ) налічується 55 родовищ питних і технічних підземних вод, які складаються з 155 ділянок.
Видобуток підземних вод у 2019 році складав у Київській області 216,575 тис. м3/добу.
Для централізованого водопостачання м. Києва використовуються підземні води в келовейських, сеноманських і середньоюрських відкладах, однак слід зазначити, що частка підземних вод у водопостачанні міста впродовж останніх десятиріч суттєво знизилася і складає лише близько 10% від його загального обсягу.
Є на території Київщини і родовища мінеральних вод. Основні водоносні горизонти мінеральних підземних вод Київської області приурочені до палеогенових і тріасових відкладів, представлених пісками, а також до тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію. Запаси мінеральних вод 4 родовищ (6 ділянок) становлять 2637,0 тис. м3/добу, видобувається 10,575 тис. м3/добу. За своїми лікувальними властивостями найбільшу цінність мають води зі специфічними компонентами та властивостями. В Київській області це Білоцерківське та Миронівське родовища радонових мінеральних вод, розташовані в межах Гідрогеологічної області Українського щита. Також в області є Березанське-1 (вода мінеральна природно-столова) та Броварське (вода мінеральна без специфічних компонентів та властивостей малої мінералізації) родовища.

Таким чином рівень освоєння розвіданих експлуатаційних запасів як питних і технічних, так і мінеральних підземних вод по Київській області дуже низький, отже, є значні потенційні можливості розширення їхнього використання. Інститут Геології – це висока кваліфікація як в геології, гідрогеології, геохімії, геофізиці так і в інших природничих науках. У разі зацікавленості з переліком послуг можна ознайомитись