Проекти гірничих відводів

Гірничий відвід – частина надр, яка надається організації або підприємству для  промислової розробки вміщених в ній корисних копалин, а також для будівництва й експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі на континентальному шельфі та у включеній (морській) економічній зоні.

При наданні гірничих відводів вирішуються питання щодо правильності поділу родовищ корисних копалин на окремі гірничі відводи з метою запобігання залишенню поза гірничими відводами менш цінних ділянок родовищ та не придатних для самостійної розробки, дотримання вимог безпеки під час проведення гірничих і підривних робіт при розробці родовищ корисних копалин та при використанні надр для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, відвернення небезпеки для людей, майна та навколишнього природного середовища.

Для одержання гірничого відводу при розробці родовища корисних копалин необхідно подати заявку територіальному органу Держпраці.

Додатком до заявки є Проект гірничого відводу, який складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів. Пояснювальна записка включає інформацію про мету надання та обґрунтування необхідності одержання гірничого відводу, загальні дані про територію, опис географічного та адміністративного положення, водних об‘єктів та земель, геологічну характеристику ділянки надр, обґрунтування меж і розмірів гірничого відводу з їх розрахунком.

Надання гірничого відводу оформлюється актом.

Інститут Геології готовий розробити проект гірничого відводу для родовищ вуглеводнів та твердих корисних копалин на найвищому технічному рівні та найкоротші терміни.

У разі Вашої зацікавленості послугою наші фахівці готові надати безкоштовну консультацію та обговорити деталі:

+380444657587

+380672868414

geo@insgeo.com.ua