Проекти розробки родовища

Робочий проект розробки родовища – це документ, який включає в собі проектування, будівництво і введення в експлуатацію родовищ корисних копалин. Він може складатись як для родовища загалом, так і для окремих покладів та об’єктів розробки.
Робочий проект розробки родовища виконується у відповідності до вимог Кодексу України «Про надра», Закону України «Про охорону праці», «Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом» та інших нормативних документів і Правил щодо питань техніки безпеки та охорони праці при відкритій розробці родовищ корисних копалин, раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища від шкідливого впливу гірничих робіт.
В проектах розробки передбачаються схеми розкриття, способи і системи відпрацювання родовища.
Проекти включають пояснювальну записку та графічні додатки.

Проект промислової розробки нафтогазового родовища (покладу) – проектний технологічний документ, в якому на основі затвердженої в установленому порядку геолого-економічної оцінки запасів родовища, даних проводки свердловин, вивчення керну, матеріалів промислової геології і геофізики, гідрогеологічних, газодинамічних та промислових досліджень, а також інших даних, отриманих під час розвідки та дослідно-промислової розробки родовищ (покладів), обґрунтовано раціональний, економічно виправданий комплекс технологічних і технічних рішень для розробки родовища та заходи з контролю за процесом розробки, забезпечення безпеки працюючих та населення, охорони надр та навколишнього природного середовища.
Проектування розробки родовищ нафти і газу здійснюють на основі запасів, затверджених в установленому порядку.
Для підготовки проекту розробки нафтогазового родовища (покладу) користувач надрами відповідно до Закону України «Про нафту і газ» повинен мати:
– спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу;
– геолого-економічну оцінку запасів родовища (покладу) за результатами розвідувальних робіт;
– документи на користування земельними ділянками;
– затверджений центральним органом виконавчої влади технологічний проект (схему) промислової розробки родовища (покладу), комплексний проект його облаштування, виконаний згідно із законодавством, та інвестиційний проект (програму);
– дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та державного гірничого нагляду.
Для контролю за реалізацією та ефективністю проектних рішень проводять авторський нагляд або аналіз розробки родовища (покладу), що виконує спеціалізована організація, установа, яка склала проектний документ на розробку родовища (покладу).

Проектні роботи Інституту Геології виконуються у стислі терміни, «під ключ» кваліфікованими співробітниками, які мають сертифікати проектувальників та володіють сучасним спеціалізованим програмним забезпеченням, з повним технічним супроводом проектів під час отримання висновку експертизи з питань охорони праці та погодження в територіальному управлінні Держпраці.

У разі Вашої зацікавленості послугою наші фахівці готові надати безкоштовну консультацію та обговорити деталі:

+380444657587

+380672868414

geo@insgeo.com.ua