Проекти дослідно-промислової розробки

Дослідно-промислова розробка родовищ (ДПР) корисних копалин є складовою частиною робіт з їх геологічного вивчення із використанням промислових засобів і технологічних схем вилучення і перероблення мінеральної сировини.  Вона  здійснюється  з метою уточнення окремих гірничо-геологічних,  технологічних та інших параметрів, необхідних для підрахунку запасів корисних копалин і обґрунтування вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини.

Проекти ДПР родовищ корисних копалин, що розвідуються, є складовою  частиною загального проекту геологорозвідувальних робіт (окрім проектів ДПР родовищ вуглеводнів, які складаються окремо) і складаються авторами загального  проекту із залученням, у разі потреби, фахівців із спеціалізованих проектних організацій.

Проекти робіт з ДПР родовищ корисних копалин погоджуються Державним комітетом України по нагляду за охороною праці (далі – Держнаглядохоронпраці), а також центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює управління в галузі видобування та перероблення даного виду корисної копалини, і затверджуються користувачем надр або замовником робіт.

Розробка проектів геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки регламентується Наказом №34/М від 03 березня 2003 р. Міністерсова екології та природних ресурсів України «Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення».

Інститут Геології готовий розробити Проект дослідно-промислової розробки родовища на найвищому технічному рівні та  найкоротші терміни.

У разі Вашої зацікавленості послугою наші фахівці готові надати безкоштовну консультацію та обговорити деталі:

+380444657587

+380672868414

geo@insgeo.com.ua