Проекти зон санітарної охорони (ЗСО)

Зони санітарної охорони (ЗСО) організовуються на всіх водозаборах як з поверхневих, так і з підземних джерел, яка використовується для господарсько-питних потреб.

Основною метою ЗСО є охорона від забруднення джерел водопостачання, а також водопровідних споруд та навколишньої території (стаття 93 Водного кодексу України).

ЗСО організовується в складі трьох поясів: перший пояс (пояс суворого режиму) включає територію розташування водозаборів, майданчиків розташування всіх водопровідних споруд і водопідвідного каналу; другий і третій пояси (пояси обмежень) включають територію, призначену для охорони від забруднення джерел водопостачання.

Санітарна охорона водоводів забезпечується санітарно-захисною смугою.

У кожному з трьох поясів, а також в межах санітарно-захисної смуги, відповідно до їх призначення, встановлюється спеціальний режим і визначається комплекс заходів, що виключають можливість погіршення якості води.

Організації ЗСО повинна передувати розробка її проекту, в який включається:

а) визначення меж зони і складових її поясів;

б) розробка плану заходів щодо поліпшення санітарного стану ЗСО шляхом усунення існуючого і попередження можливого забруднення джерела водопостачання і погіршення якості води, що подається.

Можливість організації ЗСО повинно вирішуватися на стадії вибору джерела водопостачання. Проект ЗСО повинен бути складовою частиною проекту господарсько-питного водопостачання і розробляється одночасно з останнім, а в разі реконструкції водопровідних споруд – одночасно з її проектом. Для діючих водопроводів, які не мають встановлених зон санітарної охорони, проект ЗСО розробляється спеціально. Проект ЗСО, а також план заходів, призначених для надійного забезпечення необхідної якості води джерела водопостачання, повинні бути узгоджені з органами санітарно-епідеміологічної служби, Управлінням водних ресурсів, Державною геологічною службою (у разі використання підземних вод), а також з іншими зацікавленими міністерствами і відомствами , і затверджені в порядку встановленому чинним законодавством.

Розробка робочих проектів Зон санітарної охорони родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод регламентується Постановою Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

Інститут Геології готовий розробити проект зон санітарної охорони водозабору на найвищому технічному рівні та найкоротші терміни.

У разі Вашої зацікавленості послугою наші фахівці готові надати безкоштовну консультацію та обговорити деталі:

+380444657587

+380672868414

geo@insgeo.com.ua